Kokkerotte en KafKattery

Kafkattery
 Kokkerotte en KafKattery

(h/t to Kafka and Cockroaches)